4./17. september

1. Svmuč. Vavila. Tento „veľký a ohromný človek, ak ho vôbec možno nazvať človekom“, ako sa o ňom vyjadruje sv. Zlatoústy, bol archijerejom v Antiochii v časoch poškvrneného cisára Numeriána. Tento Numerián uzavrel mier s nejakým barbarským kráľom, ktorý bol omnoho lepší a mierumilovnejší ako Numerián. Na znak svojej úprimnej túžby po trvalom mieri, poslal...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .