1. /14. august

1. Sedem Makabejcov, ich matka Solomonia a svjaščenik Eleazár. Všetci strádali za očistenie izraelskej viery od cisára Antiocha nazývaného niektorými aj Epifanos (osvetlený) inými zas Epimanis (nerozumný). Kvôli veľkým hriechom v Jeruzaleme a hlavne kvôli súpereniu o veľkňazský stolec a zločinom učineným z dôvodu tohto súperenia, dopustil Boh na sväté mesto veľké ťažkosti. Antioch chcel Hebrejom za každú cenu nanútiť helénske...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .