11./24. apríl

1. Svmuč. Antipa, episkop pergamský, v Ázii. V knihe Zjavenia sa spomína ako „Antipa, môj verný svedok, ktorý bol zabitý u vás, kde býva satan“ (Zj 2, 13), t. j. v Pergame. Obyvatelia tohto mesta žili v tme modloslužby a v krajnej nečistote; boli otrokmi vášní, ohovárači, násilníci, krvismilníci (incest) – jedným slovom sluhovia satana....

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .