11./24. júl

1. Sv. veľkomuč. Eufímia. Túto svätú oslavujeme 16. septembra, kedy aj strádala. Na tomto mieste sa však spomína divotvorstvo jej svätých ostatkov, ktoré sa prejavilo počas 4. Všeobecného snemu v Chalcedóne. Tento Snem bol zvolaný v časoch cisára Markiána a Pulcherie v roku 451 po smrti cisára Teodosija Mladšieho. Podnetom k jeho zvolaniu bola heréza...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .