12./25. máj

1. Sv. Epifanij, episkop cyperský. Narodil sa ako Žid, ale keď spoznal silu Christovej viery, dal sa pokrstiť spolu so svojou sestrou Kalitropiou. Vo svojich 26 rokoch prijal mníšstvo v monastieri sv. Ilariona. Neskôr založil samostatný monastier, kde sa preslávil po celej Palestíne a Egypte svojím podvižníctvom, duchovnou múdrosťou a divotvorstvom. Utekajúc pred ľudskou slávou vzdialil sa...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .