13./26. september

1. Posvätenie chrámu Christovho Vzkriesenia. Keď sv. cisárovná Helena našla Hospodinov Kríž v Jeruzaleme, pri tejto príležitosti sa vo svätom meste zdržala dlhšie a postavila chrám v Getsemani, v Betleheme, na Olivovej hore ako aj na ďalších miestach, ktoré boli významné v živote a diele Hospodina Isusa Christa. A na Golgote, kde sa našiel úctyhodný...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .