14./27. jún

1. Sv. pror. Elizeus. Žil 900 rokov pred Christom. Keď chcel Hospodin k sebe zobrať prestarnutého proroka Eliáša, zjavil mu, že mu za nasledovníka v prorockej službe určil Elizea, syna Safatovho, z pokolenia Rúbenovho, z mesta Abelmaul. Eliáš oznámil Elizeovi Hospodinovu vôľu, zakryl ho svojím plášťom a vyprosil preňho od Boha dvojitú prorockú blahodať. Elizeus ihneď opustil svoj dom aj rodinu...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .