16./29. júl

1. Svmuč. Atinogen, ep. sebastijský, v Arménsku. Žil v jednom monastieri neďaleko mesta so svojimi 10 učeníkmi. V časoch Diokleciána prišiel do Sebastie zákerný mučiteľ kresťanov Filomarch a mnohých kresťanov v meste pochytal a pozabíjal. Keď videl Atinogena a jeho učeníkov povedal starcovi, aby priniesol obeť modlám, aby nezahynul tak, ako zahynuli ostatní kresťania. Atinogen mu odpovedal: „Ó, mučiteľ, tí, ktorých spomínaš ako...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .