16./29. jún

1. Sv. Tichon, amatunský. Čudotvorec. Po smrti blaženého Memnonija bol Tichon jednohlasne vybratý za episkopa a vysvätený slávnym Epifanijom pre amatunskú eparchiu. Čistota jeho života a horlivosť za Pravoslávie ho odporučili na túto hodnosť. V tom čase ešte boli na ostrove Cyprus pohania a sv. Tichon sa s apoštolskou horlivosťou snažil obracať neverných na verných. A mal v tom veľký úspech. Po dlhej...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .