16./29. november

1. Sv. apoštol a evanjelista Matúš. Matúš bol Alfeov syn, najprv bol mýtnikom (t.j. nájomník a vyberač daní) a ako takého ho videl Hospodin v Kafarnaume a zavolal naňho: poď za mnou. A on vstal a šiel za Ním (Мt 9, 9). Potom Matúš pripravil vo svojom dome hostinu. Pri tejto príležitosti Hospodin povedal niekoľko veľkých...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .