18./31. júl

1. Sv. muč. Emilián. V časoch Juliána Odpadlíka, v tráckom meste Dorostol bol mládenec Emilián sluha u starostu mesta. Keď začal cisár Odpadlík ohňom a mečom likvidovať kresťanstvo po celej Rímskej ríši, prišiel cisársky vyslanec aj do Dorostolu, aby zabíjal kresťanov. Ale nenašiel ani jedného jediného. Celý natešený, vystrojil veľkú hostinu dorostolským obyvateľom a nariadil veľké prinášanie obetí a veselie po celom...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .