19. február/3. marec

1. Sv. ap. Archip, Filimon a Apfia. Archip bol jeden zo Sedemdesiatich. Apoštol Pavel ho spomína v liste Kolosenským a Filimonovi, nazývajúc ho svojim „spoločníkom v boji“. V Kolosách bolo stredisko kresťanov práve vo Filimonovom dome. Kresťania sa tu stretávali pri modlitbách. Apoštol Pavel píšuc Filimonovi toto nazýva, „tvoja domáca Cirkev“. V tom čase apoštoli vysväcovali svojich učeníkov na...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .