19. marec/1. apríl

1. Sv. muč. Chrisant a Dária a ďalší s nimi. Tento Chrisant bol jediným synom veľkého veľmoža Polemija, ktorý sa presťahoval z Alexandrie do Ríma. Ako syn bohatých rodičov Chrisant vyštudoval všetky svetské školy majúc za učiteľov najučenejších ľudí. Ale svetská múdrosť ho zmiatla a dostala do neistoty, kde je pravda. Kvôli tomu sa veľmi rmútil. Ale Boh, Ktorý myslí...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .