2./15. júl

1. Položenie rúcha Presvätej Bohorodičky do Vlachernského chrámu v Carihrade. Za čias cisára Leva Veľkého (458 – 471), cisárovnej Veriny a patriarchu Genadija, putovali po Svätej zemi dvaja carihradskí šľachtici, Galvij a Kandid, s cieľom pokloniť sa tunajším svätyniam. V Nazarete sa zastavili v dome jednej židovskej dievčiny, ktorá uchovávala v tajnej miestnosti rúcho Presvätej Bohorodičky. Mnohí chorí a nešťastní získavali uzdravenie...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .