20. apríl/3. máj

1. Prep. Teodor Trichina. Carihradčan a syn bohatých rodičov. Ako mládenec opustil svojich rodičov, dom, bohatstvo a usídlil sa v jednom pustovníckom monastieri v Trácii. Tu sa oddal najťažším podvihom. Spal na kameni – aby mal čím menej spánku – všade chodil s nepokrytou hlavou a nosil jedno oblečenie zo srsti, kvôli čomu aj bol nazvaný Trichina alebo Srstiar. Pre...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .