20. december/2. január

1. Svmuč. Ignatij Bohonosec. Bohonoscom bol tento svätý muž nazvaný preto, lebo stále nosil v srdci aj na jazyku meno živého Boha. A podľa tradície ešte aj preto, lebo bol vzatý na ruky vteleného Boha, Isusa Christa. V tých dňoch, keď učil Hospodin Svojich učeníkov pokore, zobral jedno dieťa a postaviac ho medzi nich povedal: „Kto sa teda pokorí ako...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .