21. august /3. september

1. Sv. apoštol Tadej (Tadeáš). Jeden zo sedemdesiatich, a nie ten Tadej (Tadeáš), ktorý patril k dvanástim apoštolom. Sv. Tadej najprv videl a počul sv. Jána Krstiteľa, prijal od neho krst a potom videl Hospodina Isusa a nasledoval Ho. Hospodin ho začlenil medzi sedemdesiat menších apoštolov, ktorých poslal vo dvojiciach pred Sebou (Lk 10, 1). Po Svojom slávnom Zmŕtvychvstaní a Vznesení...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .