21. júl/3. august

1. Sv. pror. Ezechiel. Syn kňaza z mesta Sarir. Bol odvedený do zajatia v Babylone s kráľom Echoniom a mnohými ďalšími Izraelitami, kde Ezechiel žijúc vo vyhnanstve prorokoval 27 rokov. Bol súčasníkom proroka Jeremiáša. Zatiaľ čo Jeremiáš učil a prorokoval v Jeruzaleme, Ezechiel učil a prorokoval v Babylone. O Jeremiášových proroctvách sa dozvedali ľudia v Babylone a o Ezechielových proroctvách zase ľudia v Jeruzaleme. Obaja títo svätí muži aj...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .