21. marec/3. apríl

1. Sv. Jakub, episkop a vyznávač. Nie je známe miesto jeho narodenia, ani miesto jeho episkopskej služby. Vie sa len, že naplnil zákon Christov, veľmi sa podvizajúc v pôste a modlitbe a že v časoch cisára Kopronima pretrpel veľké muky a trápenia od ikonoborcov: v hlade, temnici a urážkach každého druhu. Nakoniec oddal svoju dušu Bohu, ktorému verne poslúžil v tomto živote. Žil...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .