22. máj/4. jún

1. Sv. muč. Vasilisk. Príbuzný sv. Teodora Tyrona. Bol mučený spolu s Eutropijom a Kleonikom. Keď boli tí dvaja ukrižovaní a zomreli 3. marca, Vasiliska vrátili späť do temnice. Vtom nastala zmena cisárskych námestníkov, takže Vasilisk zostal dlho väznený. So slzami sa Vasilisk modlil k Bohu, aby ho neukrátil o mučenícku smrť. A po dlhej modlitbe sa mu zjavil samotný Hospodin...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .