22. november/5. december

1. Sv. muč. Cecília (Kikilia). Narodila sa v Ríme bohatým a významným rodičom. Mala veľkú vieru v Hospodina Christa a veľkú horlivosť za vieru. Svätá Cecília sľúbila Bohu doživotné panenstvo a pod drahocennými šatmi, ktoré jej darovali rodičia, nosila ostrú vrecovinu. Keď ju rodičia prinútili k manželstvu s istým pohanom Valeriánom, hneď prvú noc svojho ženícha presvedčila, aby šiel k episkopovi Urbanovi,...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .