24. august/6. september

1. Svmuč. Eutichij. Jeden z menších apoštolov, pôvodom zo Sevastopoľa. Učeník a nasledovník apoštola Jána Bohoslova a Pavla. Aj keď nebol pripočítaný k 70 apoštolom, aj tak sa nazýva apoštolom, lebo bol ich učeníkom a v Evanjeliovej službe ukázal pravú apoštolskú horlivosť. Sv. Eutichij bol vysvätený za episkopa – misionára a veľa putoval po svete sprevádzaný anjelom. Vo väzení prijímal nebeský chlieb...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .