24. jún/7. júl

1. Narodenie sv. Jána Predchodcu a Krstiteľa Hospodinovho. Šesť mesiacov pred svojím zjavením v Nazarete Presvätej Deve Márii sa veľký Gabriel, archanjel Boží, zjavil veľkňazovi Zachariášovi v jeruzalemskom chráme. Predtým, ako archanjel oznámil Panne zázračné počatie bez muža, zvestoval zázračné počatie bezdetnej starene. Zachariáš hneď neuveril slovám Božieho posla, a preto bol jeho jazyk zviazaný a on zostal nemý až...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .