24. september/7. október

1. Sv. prvomuč. apoštolom rovná Tekla. Narodila sa v Ikonii významným, ale pohanským rodičom. Ako osemnásťročná dievčina bola zasnúbená s nejakým mládencom v čase, keď apoštol Pavel prišiel s Barnabášom do Ikonie zvestovať Evanjelium. Počúvajúc Pavla tri dni a tri noci sa Tekla úplne obrátila ku Christovej viere a predsavzala si žiť v panenstve. Keď...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .