25. apríl/8. máj

1. Sv. apoštol a evanjelista Marek. Marek bol spolupútnik a pomocník apoštola Petra, ktorý ho vo svojom prvom liste nazýva svojím synom, nie však synom podľa tela, ale synom podľa ducha. Keď bol Marek s Petrom v Ríme verní ho uprosili, aby im napísal spásonosné učenie Hospodina Isusa, Jeho zázraky a život. Tak Marek napísal sväté Evanjelium, ktoré videl aj...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .