25. október/7. november

1. Sv. Markián a Martirij. Títo Boží svätci boli klerikmi pri carihradskom patriarchovi Pavlovi v časoch cisára Konstanca. Po smrti veľkého cisára Konštantína ožila a zosilnela ariánska heréza, ktorá bola dovtedy utlmená. Aj samotný cisár Konstanc sa k tejto heréze prikláňal. Na cisárskom dvore boli dvaja vplyvní veľmoži, Eusevij a Filip, horliví ariáni. Pod ich vplyvom bol patriarcha Pavel zosadený...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .