26. jún/9. júl

1. Prep. Dávid. Rodený Solúnčan. Najprv duchovne zápasil neďaleko Solúna v kolibe, postavenej pod mandľovým stromom. Neskôr vo svojom podvihu pokračoval v Tesálii. Natoľko sa očistil pôstom, modlitbou a bdením, že bol hodný od Boha prijať veľkú blahodať. Raz zobral do rúk uhoľ, položil naň tymian a okadil cisára bez akéhokoľvek poranenia svojej ruky. Keď to videl cisár, poklonil...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .