26. marec/8. apríl

1. Sv. archanjel Gabriel. Zvestovateľ vtelenia Božieho Syna. Je jedným zo siedmich veľkých anjelov, ktorí stoja pred Božím prestolom. On oznámil Zachariášovi narodenie Predchodcu a sám o sebe povedal: „Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom.“ (Lk 1, 19). Jeho meno, Gabriel, znamená muž – Boh. Svätí Otcovia hovoriac o Blahozvestovaní vysvetľujú, že bol poslaný archanjel s takýmto menom...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .