27. apríl/10. máj

1. Sv. apoštol Simeon. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Bol Kleopovým synom a Kleopa bol zase bratom Jozefa, snúbenca Presvätej Bohomatky. Vidiac zázraky Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa, Simeon uveril a bol pričlenený medzi sedemdesiatich apoštolov. S veľkou horlivosťou a chrabrosťou zvestoval Christovo Evanjelium po celom Judsku. Keď zlobní Židia zabili Jakuba, brata Hospodinovho a prvého episkopa jeruzalemskej cirkvi, zhodiac ho z výšky...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .