27. január/9. február

1. Sv. Ján Zlatoústy, zlatohlásna trúba Pravoslávia. Pamiatka tohto svetla Cirkvi sa oslavuje 13. novembra a 30. januára. A v dnešný deň si pripomíname prenos jeho čestných ostatkov z arménskej dediny Komana, kde ako vyhnanec zomrel, do Carihradu, kde predtým ako patriarcha spravoval Cirkev. Keď uplynulo 30 rokov od jeho smrti, patriarcha Prokl predniesol kázeň...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .