28. máj/10. jún

1. Sv. Nikita vyznávač, ep. chalcedónsky. V mladosti sa zriekol sveta a odišiel k mníšskym podvihom. Zažiaril cnosťami ako slnko, až si ho všimli cirkevní hodnostári a povýšili ho na archijerejskú katedru v Chalcedóne. Ako archijerej bol zvlášť milostivý voči biednym a veľmi sa staral o siroty, vdovy a chudobných. Keď zlý Lev Armén povstal proti ikonám, tento svätec Nikita sa taktiež rázne...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .