28. marec/10. apríl

1. Prepmuč. Eustratij Pečerský. Bol veľmi bohatý, ale dojatý Christovou láskou rozdal kvôli Nemu celý svoj majetok, vstúpil do pečerského monastiera a prijal mníšstvo. Keď v roku 1097 Polovci obsadili Kyjev, vylúpili monastier, sťali mnohých kresťanov a mníchov. Eustratija s ďalšími vernými predali do otroctva nejakému Židovi do mesta Korsun. Ten Žid sa rúhal Christovej...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .