29. december/11. január

1. Sv. 14 000 betlehemských detí. Východní mudrci sa nevrátili z Betlehema do Jeruzalema, aby Herodesa informovali o novorodenom Kráľovi, ale na príkaz anjela odišli do svojich domovov inou cestou. Herodes rozhnevaný ako zlostné zviera nariadil, aby boli v Betleheme a jeho okolí pozabíjané všetky deti do dvoch rokov. Tento kráľov strašný rozkaz bol vykonaný doslovne. Jeho vojaci niektoré deti...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .