5./18. marec

1. Sv. muč. Konon Isavrijský. O Christovej viere ho poučil a v mene Presvätej a Životodarnej Trojice ho pokrstil samotný archanjel Michal. Až do jeho smrti ho neviditeľne sprevádzal tento Boží archanjel. Bol osvetlený a posilnený blahodaťou Ducha Svätého, takže ho srdce neťahalo za ničím svetským, ale iba za duchovným a nebeským. Keď ho rodičia...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .