6./19. máj

1. Sv. spravodlivý a mnohotrpiaci Jób. Jób bol potomkom Ezaua, Abrahámovho vnuka a žil v Arábii asi 2000 rokov pred Christom. Jeho otec sa volal Zaret a matka Vosora a jeho celé meno bolo Jóbab. Bol to človek čestný a bohabojný a tiež veľmi bohatý. Ale v 79. roku jeho života na neho Boh cez satana dopustil ťažké pokušenia, ako je to všetko...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .