7. /20. február

1. Sv. Partenij, ep. lampsakijský. Syn diakona z mesta Melitopolis. Ešte ako dieťa si dobre pamätal slová Evanjelia a snažil sa ich naplniť. Usadil sa na brehu jedného jazera, kde chytal ryby, predával ich a rozdával chudobným. Podľa Božej prozreteľnosti ho vybrali za lampsakijského episkopa. Očistil mesto od pohanstva, zatvoril modloslužobnícke modlitebne, postavil mnohé chrámy a utvrdil zbožnosť. Modlitbou...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .