7./20. január

1. Sv. Ján Krstiteľ. Keďže sa Jánova hlavná úloha v živote odohrala v deň Bohozjavenia, Cirkev oddávna zasvätila tento deň pamiatke. S týmto dňom je spojená ešte jedna udalosť s Predchodcovou rukou. Evanjelista Lukáš chcel preniesť Jánovo telo zo Sebastie, kde bol tento veľký prorok Herodesom sťatý, do rodného mesta proroka, do Antiochie. No podarilo sa mu získať...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .