7./20. september

1. Sv. muč. Sozont. Narodil sa v Lykaónii. Bol pastierom oviec, vo všetkom sa pridržiaval Božieho zákona a poučoval svojich rovesníkov a priateľov v zbožnej viere. Z nejakého videnia sa dozvedel, že má mučenícky strádať za Christa. V tom čase v neďalekom meste Pompeopolis nejaký Maximián, správca Kilíkie, veľmi prenasledoval kresťanov. V meste bol nejaký...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .