8./21. apríl

1. Sv. apoštoli Irodion, Agav, Ruf, Asinkrit, Flegont a Ermij. Všetci patrili k sedemdesiatim apoštolom. Spomína ich apoštol Pavel vo svojich listoch. Irodion bol Pavlov príbuzný. „Pozdravte, píše Pavel Rimanom, Irodiona, môjho príbuzného.“ (16, 11). Irodion, ako neopatrský episkop, mnoho pretrpel od Židov: bili ho po hlave palicami, kameňmi ho udierali po ústach, pichali ho nožmi. A keď ho...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .