8./21. marec

1. Sv. Teofilakt, ep. nikomédsky. Keď bol prvý cisársky radca Tarasij ako laik vybraný za carihradského patriarchu, vtedy skrze neho a od neho prijali mníšsky stav viacerí jeho priatelia a sympatizanti zo svetskej kasty. Patril medzi nich aj tento Teofilakt. Tarasij ho poslal za episkopa do Nikomédie. Ako episkop bol Teofilakt dobrý pastier duchovného stáda...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .