9./22. august

1. Sv. apoštol Matej. Pôvodom z Betlehema, z pokolenia Júdovho. Učil sa pri sv. Simeonovi Bohoprijemcovi v Jeruzaleme. Keď začal Hospodin zvestovať Božie kráľovstvo, vtedy sa aj Matej pridal k tým, ktorí milovali Hospodina, lebo Ho aj on sám celým srdcom miloval, s obľubou počúval Jeho slová a hľadel na Jeho skutky. Najprv Matej patril medzi sedemdesiat menších Christových učeníkov, ale...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .