9./22. júl

1. Svmuč. Pankratij, ep. tauromenský. Tento svätec sa narodil v Antiochii v čase, keď Hospodin Isus chodil ako človek medzi ľuďmi na zemi. Keď sa Pankratijovi rodičia dozvedeli o Christových zázrakoch, zaželali si vidieť divotvorcu Hospodina. Spolu s Pankratijom teda prišli do Jeruzalema, kde videli Isusa, počuli Jeho slová a videli Jeho zázraky. Tu sa Pankratij zoznámil s apoštolom Petrom. Po Hospodinovom...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .