9./22. október

1. Sv. apoštol Jakub. Syn Alfejov a jeden z dvanástich veľkých apoštolov. Vlastný brat apoštola a evanjelistu Matúša. Skutočný svedok slov a zázrakov Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa, svedok Jeho utrpenia, zmŕtvychvstania a vznesenia sa. Po zostúpení Svätého Ducha na sviatok Päťdesiatnice bolo údelom apoštola Jakuba, aby zvestoval Christovo Evanjelium v Eleuteropolise a okolitých...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .