12./25. február

1. Sv. Meletij, archiep. antiochijský. Tento veľký a svätý muž bol výnimočný tlmočník a obranca Pravoslávia. Celý jeho život bol zasvätený boju proti Áriovej heréze, ktorá neuznávala Božieho Syna za Boha a rúhala sa Svätej Trojici. Tri razy bol heretikmi zo svojej archijerejskej katedry zosadený a vyhnaný do Arménska. Boj medzi pravoslávnymi a heretikmi bol taký silný, že raz, keď...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .