13./26. február

1. Prep. Simeon Myrotočivý – Štefan Nemanja, veľký vládca srbského národa, zjednotiteľ srbských krajín, strojca nezávislého Srbského štátu, ochranca Pravoslávia, vykoreniteľ heréz. Najprv bol pokrstený v latinskej cirkvi, ale potom sa od tej cirkvi oslobodil a stal sa členom Pravoslávnej cirkvi. V štátnej oblasti bol najprv závislý od Grékov, ale neskôr sa od tejto závislosti...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .