14./27. február

1. Prep. Auxentij. Veľmi vážený šľachtic v Carihrade medzi šľachticmi a dvoranmi cisára Teodosija Mladého. Zapálený láskou ku Christovi prijal Auxentij mníšstvo a ešte dlhý čas prebýval v Carihrade. Keď ho však začali chváliť, utiekol pred ľudskou slávou a začal žiť na jednej hore neďaleko Chalcedónu, ktorá bola neskôr pomenovaná Auxentiovou horou. Nesplnilo sa mu želanie navždy tu zostať schovaným...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .