15./28. február

1. Sv. ap. Onisim, jeden zo Sedemdesiatich. Bol otrokom Filimona, bohatého a váženého človeka v meste Kolosy vo Frígii. Nejako sa však pred svojim pánom previnil a utiekol do Ríma, kde počul Evanjelium od apoštola Pavla a dal sa pokrstiť. Keďže apoštol Pavel už skôr priviedol ku pravej viere aj Filimona, zmieril tých dvoch, Filimona a Onisima, pána a otroka, napíšuc...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .