16./29. február

1. Sv. dvanásť mučeníkov, ktorí trpeli za čias cisára Diokleciána. Prví z nich, Pamfil, presbyter chrámu v Cézarei Palestínskej, človek učený a zbožný, opravil texty Nového Zákona od chýb rôznych prepisovačov. On sám túto spásonosnú knihu prepisoval a dával tým, ktorí si to želali. Druhý bol diakon Valent, starý vekom a šedivý múdrosťou. Bol výborný znalec Svätého Písma a takmer celé...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .