13./26. október

1. Sv. muč. Karp a Papila. Karp bol tijatirským episkopom a Papila diakonom. Pochádzali z Pergama, kde nakoniec strádali za vieru Christovu od zlého správcu Valerija v časoch Déciovej vlády. Valerij ich priviazal o kone a vyhnal do Sárd, kde ich vystavil strašným mučeniam, ale zjavil sa im Boží anjel, zahojil im rany a posilnil ich. Karpov sluha Agatodor s veľkým...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .