14./27. október

1. Prep. Paraskeva Srbská. Táto slávna svätica bola srbského pôvodu. Narodila sa v meste Epivat (Pivat, po turecky Bojados), medzi Silinauriou a Carihradom. Rodičia sv. Paraskevy boli majetní a zbožní kresťania a okrem Paraskevy mali ešte jedného syna Eutimija, ktorý ešte za života rodičov prijal mníšstvo a neskôr sa z neho stal významný maditský episkop. Po smrti rodičov dievčina Paraskeva,...

ĎALEJ POKRAČUJE OBSAH PRE PREDPLATITEĽOV

AK CHCETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K TOMUTO OBSAHU, MUSÍTE SI ZAKÚPIŤ PREDPLATNÉ.

AK STE SI PREDPLATNÉ UŽ ZAKÚPILI PRIHLÁSTE SA .